Παλατιανό, Κιλκίς

Μελέτη και αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου
ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ